Chechen Burl #54

Chechen Burl

Weight: 14.4 lbs

14 x 12 x 6


Category: Burl, Chechen, Raw Burl

Type: Burl

Vendor: Hibdon Hardwood, Inc.


Pin It

Related Items