Chechen Burl #52

Chechen Burl

Weight: 16 lbs

11 x 11 x 6


Category: Burl, Chechen, Raw Burl

Type: Burl

Vendor: Hibdon Hardwood, Inc.


Pin It

Related Items