Chechen Burl #51

Chechen Burl

Weight: 36 lbs

14 x 14 x 8


Category: Burl, Chechen, Raw Burl

Type: Burl

Vendor: Hibdon Hardwood, Inc.


Pin It

Related Items