Chechen Burl #49

Chechen Burl

Weight: 11 lbs

11 x 11 x 5


Category: Burl, Chechen, Raw Burl

Type: Burl

Vendor: Hibdon Hardwood, Inc.


Pin It

Related Items