Chechen Burl #47

Chechen Burl

Weight: 14.5 lbs

12 x 12 x 5


Category: Burl, Chechen, Raw Burl

Type: Burl

Vendor: Hibdon Hardwood, Inc.


Pin It

Related Items