Chechen Burl #46

Chechen Burl

Weight: 6.0 lbs

11 x 9 x 4


Category: Burl, Chechen, Raw Burl

Type: Burl

Vendor: Hibdon Hardwood, Inc.


Pin It

Related Items