Chechen Burl #45

Chechen Burl

Weight: 10.6 lbs

13 x 10 x 4


Category: Burl, Chechen, Raw Burl

Type: Burl

Vendor: Hibdon Hardwood, Inc.


Pin It

Related Items