Chechen Burl #43

Chechen Burl

Weight: 19.5 lbs

15 x 11 x 5


Category: Burl, Chechen, Raw Burl

Type: Burl

Vendor: Hibdon Hardwood, Inc.


Pin It

Related Items