Chechen Burl #41

Chechen Burl

Weight: 26.3  lbs

14 x 11 x 8


Category: Burl, Chechen, Raw Burl

Type: Burl

Vendor: Hibdon Hardwood, Inc.


Pin It

Related Items