Chechen Burl #37

Chechen Burl

Weight: 4.5  lbs

8 x 7 x 4


Category: Burl, Chechen, Raw Burl

Type: Burl

Vendor: Hibdon Hardwood, Inc.


Pin It

Related Items