Chechen Burl #35

Chechen Burl

Weight: 3.6 lbs

9 x 8 x 4


Category: Burl, Chechen, Raw Burl

Type: Burl

Vendor: Hibdon Hardwood, Inc.


Pin It

Related Items