Chechen Burl #33

Chechen Burl

Weight: 3.6 lbs

10 x 10 x 3


Category: Burl, Chechen, Raw Burl

Type: Burl

Vendor: Hibdon Hardwood, Inc.


Pin It

Related Items